5 Ngộ Nhận Về Giáo Dục STEM

Mô hình giáo dục STEM là một mô hình giáo dục được áp dụng rộng rãi trong nhiều năm qua ở các nước phát triển giàu có, nhưng hiện nay mới được du nhập vào Việt Nam. Vì nó mới cho nên nó không tránh khỏi chúng ta có những ngộ nhận chưa chính xác …