Touch English!

Touch English! cung cấp giải pháp học tiếng anh mầm non tổng thể cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi. Bộ sản phẩm được chia thành 4 nhóm tuổi chính: 18 – 36 tháng, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Đây là một chương trình tiếng anh chuyên biệt và toàn diện cho bé …

E – Smart English

Giới thiệu E – Smart English – là chương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên phương pháp Phonics. Điều thú vụ của Phonics trong E – Smart English không chỉ là các âm vị, chữ cái, cách ghép vần đơn thuần mà còn lồng ghép các hoạt động khám phá, cảm thụ âm …