E-Robot Coding

E-robot coding, một sản phẩm công nghệ giúp trẻ yêu lập trình ngay từ nhỏ, phát triển kỹ năng tư duy, kỹ năng lập trình, giải quyết vấn đề. Đây đều là các kỹ năng rất quan trọng cho các em nhỏ trong thời kỳ cách mạng 4.0

e-robot coding 1
E – Smart English

Chương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên phương pháp Phonics. Giúp cho việc học của trẻ trở nên thú vị, hữu ích và có thể chinh phục ngôn ngữ mới để trẻ trở thành công dân toàn cầu trong tương lai một cách dễ dàng.

Touch English!

Touch English! cung cấp giải pháp học tiếng anh mầm non tổng thể cho trẻ từ 18 tháng đến 6 tuổi. Bộ sản phẩm được chia thành 4 nhóm tuổi chính: 18 – 36 tháng, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi.  

Touch English! được nghiên cứu, biên soạn và thẩm định bởi những chuyên gia giáo dục mầm non hàng đầu thế giới.


touch english