Hủy

Clip giới thiệu Touch English

Thứ ba, 08/05/2018

Touch English! là chương trình Tiếng Anh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em Việt Nam lứa tuổi Mầm non từ 18 tháng tuổi - 6 tuổi. Chương trình Touch English! truyền cảm hứng học tập giúp trẻ bước đầu tiếp cận với Tiếng Anh chuẩn mực, tự tin giao tiếp hàng ngày.

Quý nhà trường, đối tác, phụ huynh vui lòng xem chi tiết Video Clip giới thiệu dưới đây: 

register