Hủy

Tiếng Anh “đa giác quan” Touch English!  đã phủ rộng thị trường tỉnh Nam Định

Ngày 27/05/2018, EPRO phối hợp với trường Mầm non Nam Định Mon Kindercare tổ chức thành công hội thảo tiếp cận “Đa giác quan” trong giảng dạy tiếng anh cho trẻ mầm non Touch English!. Chương trình đã được sự tham gia của đông đảo các Hiệu Trưởng, giáo viên chuyên môn, phụ huynh và trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Sản phẩm giáo dục

Touch English!

Touch English! là chương trình Tiếng Anh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em Việt Nam lứa tuổi Mầm non từ 18 tháng - 6 tuổi.
Chương trình Touch English! truyền cảm hứng học tập giúp trẻ bước đầu tiếp cận với Tiếng Anh chuẩn mực, tự tin giao tiếp hàng ngày.

register