Hủy

TRẠI HÈ E-ROBOT CODING 2018 - LỚP ALBERT 4

Các con được làm quen cùng người bạn mới Robot Albert - một người bạn rất đáng yêu và ngoan ngoãn di chuyển theo những yêu cầu của các bạn nhỏ. Được làm quen với thẻ học lập trình Stack Card. Sau đó các con được áp dụng các bài học toán cùng Albert ...

TRẠI HÈ E-ROBOT CODING 2018 - LỚP ALBERT 3

Các con được làm quen cùng người bạn mới Robot Albert - một người bạn rất đáng yêu và ngoan ngoãn di chuyển theo những yêu cầu của các bạn nhỏ. Được làm quen với thẻ học lập trình Stack Card. Sau đó các con được áp dụng các bài học toán cùng Albert ...

TRẠI HÈ E-ROBOT CODING 2018 - LỚP ALBERT 2

Các con được làm quen cùng người bạn mới Robot Albert - một người bạn rất đáng yêu và ngoan ngoãn di chuyển theo những yêu cầu của các bạn nhỏ. Được làm quen với thẻ học lập trình Stack Card. Sau đó các con được áp dụng các bài học toán cùng Albert ...

TRẠI HÈ E-ROBOT CODING 2018 - LỚP ALBERT 1

Các con được làm quen cùng người bạn mới Robot Albert - một người bạn rất đáng yêu và ngoan ngoãn di chuyển theo những yêu cầu của các bạn nhỏ. Được làm quen với thẻ học lập trình Stack Card. Sau đó các con được áp dụng các bài học toán cùng Albert ...

Sản phẩm giáo dục

Touch English!

Touch English! là chương trình Tiếng Anh được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em Việt Nam lứa tuổi Mầm non từ 18 tháng - 6 tuổi.
Chương trình Touch English! truyền cảm hứng học tập giúp trẻ bước đầu tiếp cận với Tiếng Anh chuẩn mực, tự tin giao tiếp hàng ngày.

register